Birimlerimiz

Câmiakademi olarak gönüllülerimizi koordinatörlükler olarak özelleştirerek projelerin daha profesyonel yürütülmesini sağlıyoruz. Birimlerimizin özet hali aşağıdadır. “Bu kubbenin altında ben de varım!” diyorsanız, elimizden gelen desteği sunacağımızdan emin olabilirsiniz. İletişime geçmek için tıklayın.

Koordinatörler, Danışmanlar ve Câmiakademi Derneği arasında iletişimi ve işbirliğini sağlar.

Amacı fıtrata uygun yaşama olan, ön yargıları kırma konusunda kararlı; hanımın aile, toplum, cami için sahip olduğu önemi bilen ve bunun farkında genç hanımefendiler yetiştirmeyi gaye edinmiş bir yapıdır.
Câmiakademi Hanımeli olarak toplumumuzda cami ve kadın arasındaki görünmez ve bir o kadar da kalın olan duvarı yıkmak öncelikli hedefimiz. Hanımeli Koordinatörlüğümüz’ün detayları kendi sayfasında.

Bilimsel çalışmalarla ilgili araştırmalarda bulunur. Fen bilimlerini sevdirmeyi ve geleceğin bilimine yön verecek projelerde bulunmayı amaçlar. Câmii külliyesinin bir bilim merkezi de olabileceğini ortaya koyar.

Câmiakademi’nin teşkilatlanma faaliyetlerini fakültelerde ve erkek yurtlarında temsilciler vasıtasıyla yürütür. Yapılan etkinliklerin fakülte ve erkek yurtlarındaki tanıtım faaliyetlerini Teşkilatlanma Ekibi’yle birlikte koordine eder. Yeni gönüllüler kazandırmaya yönelik etkinlikler düzenler. Mezunlarımızın takibini yapar.

Sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini yönetir. Video, fotoğraf, klip çekim ve düzenleme işlerini yapar. Afiş, davetiye gibi sosyal medyada kullanılan tasarımları üretir. Bütün ekibin çalışmalarının daha modern yürütülmesinden sorumludur.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerden, gezilerden sorumludur. Caminin birleştirici düşünce yapısını, toplumdaki amacını, hedeflerini yazılara, şiirlere, karikatürlere ve çizimlere aktarmaya çalışır. Günümüz sorunlarını ele alarak gençlere farklı ve güzel bir bakış sağlamaya çalışır.

Yapılan sohbetlerde mekanı, sohbet düzenini, ikramların tedarik edilmesini ve düzenlenmesini sağlar.

Müslümanın bedeninin de güçlü olması gerektiğinin bilincinde spor kursları düzenler. Çeşitli yarışmalar ve turnuvalar düzenler.

İslamın buyurduğu, sınırlar ve etnik unsurların, kimliklerin üzerinde, ümmet olgusunun ortaya koyduğu kardeşlik etkileşimidir. Yurt dışından ve müslüman coğrafyalardan gelen kardeşlerimiz ile ilgili toplantıları ve çalışmaları koordine eder.

İnternet sitemizde yayınlanacak yazıların kontrolünü ve zamanlamasını gerçekleştirir. Redaktör ile birlikte yazıları düzenler, yayına hazırlar. Yazarlarla iletişimimizin sürekliliğini sağlar.

Câmiakademi Koordinatörler ekibine profesyonel destek sağlar. Hukuk, Medya, Hanımeli, Eğitim ve İstişare konularında fikirleriyle yardımcı olurlar.

Paylaşmak Sünnettir:

BİR YORUM YAZIN