Kur’an Atölyesi 17. Ders – Tekvir Suresi (15-29)

“Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”“En son işlediğimiz ayet-i kerimede, hem münkirler için hem de mü’minler için çok büyük bir haber verilmiş, her iki tarafın da bu dünyada yaptıklarını ahirette hazır bulacakları bildirilerek insanlar uyarılmıştı. Şimdi de kalplerine inkârı yerleştirmiş olan, sadece gördüğüne inanan inkarcılara gözleri önündeki gök âlemi delil olarak gösteriliyor:”15 - Yemin ederim o geri kalıp gizlenenlere,16 - Akıp gidenlere, dönüp saklananlara,17 - Geçmeye başladığı zaman geceye,18 - Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha ki:“Allah Teâlâ; yıldızların gün ışığında gizlenişi,…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 16. Ders – Tekvir Suresi (1-14)

“Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”“O günkü müşrik toplumun zihinlerinde kıyamet, mahşer ve ahiret konularıyla alakalı ciddi boşluklar var. Bu boşluklar sebebiyle de her türlü davranışı kendilerine mübah görüyor, hesaba çekilmeyeceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, peygamberliğin mahiyeti, vahyin ve Kur’an-ı Kerim’in mahiyeti konularında da zihinler ‘tefrik’ edilmiş, paramparça olmuş durumda. Tekvir suresi ile bu noktalardaki boşluklar dolduruluyor, zihinler tedavi ediliyor.”Rasûlüllah (s.a.s), bu sure hakkında şöyle buyurmuştur: “Kıyâmet gününe aynen gözleriyle görür gibi bakmak isteyen Tekvîr, İnfitâr ve İnşikak sûrelerini okusun.” (Tirmizî, Tefsiru’l-Kur’an 74)1 -…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 12. Ders – Fâtiha Suresi 1. Ayet (Besmele)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”“Fâtiha’nın ilk ayeti, birçok alime göre, besmeledir.”“Bismillâh diyen bir kişi, başladığı, niyet ettiği iş ile alakalı ‘konumunu’ bildirmektedir. Yani şöyle demektedir: Ben şu an Allah (cc) ile birlikteyim. Allah adına, Allah nâmına, Allah için bir iş yapıyorum. Allah’ın adını anarak başlıyorum. Ne yapıyorsam O’nun izniyle ve O’nun yardımıyla yapıyorum.”“Bismillâh diyen kişi, Allah’ın yardımını istemektedir. Melekler de Allah adına o kişinin yardımına koşmaktadır.”Ebû Hüreyre’nin -radıyallahu anh- naklettiğine göre, Allah Resûlü şöyle buyurmuştur:“Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 11. Ders – Müddessir Suresi (48-56)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”“Önceki ayet-i kerimelerde cehennemliklerden ve onları cehenneme sürükleyen amellerden bahsedilmişti. Şimdi onlar hakkında şöyle buyrularak devam ediliyor:”48 - Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.“Şefaat yetkisinin mutlak sahibi Allah Teâlâ’dır. Sadece O’nun görevlendirdiği, yetki verdiği kişiler şefaat hakkına sahiptirler. Bu da yine O’nun çizdiği sınırlar dahilindedir. Dünyada birilerinin birilerini şefaat makamına yerleştirmesi ve buna güvenerek günahlara girmesi, bir aldanıştan ibarettir.”“Müslümana düşen görev, insanlara şefaat vadetmek değil, onların şefaate layık bir hâle gelmeleri için çalışmaktır.”49, 50, 51 - Böyle…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 10. Ders – Müddessir Suresi (32-47)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”“Bir önceki ayet-i kerîmede, cehennem meleklerinin sayılarıyla alay eden müşriklerden bahsedilmişti. Her şeye madde gözüyle bakan ve o melekleri de kendileri gibi maddî varlıklar zanneden müşrikler “Biz pehlivan gibi adamlarız, onların hakkından geliriz.” vb. sözler söylüyorlar, gayb âlemiyle alay ediyorlardı akılları sıra.”“Bugün de bir insan, ahiret ile alakalı kendisine verilen bilgileri dünya ölçekleriyle tartmaya; bunları kiloyla, gramla, rakamla ölçmeye kalkarsa aynı mantıksızlığın içine düşmüş olur.”“Tarihte Bizans gibi bazı kafir topluluklar, Müslümanlarla savaşacakları zaman sadece sayı saymışlar, rakama…

Devamını Oku