Kur’an Atölyesi 6. Ders – Müzzemmil Suresi (10-20)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”10 - Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.“Müşriklerin, zalimlerin, gafillerin ve cahillerin her türlü tahrik ve tazyiklerine karşı Efendimiz (asm)’ın nasıl davranması gerektiğini bildiren bu ayet, bizim için de vazgeçilmez bir esastır.”“İslam’ı anlama ve anlatma yolunda yürürken bizimle tartışmak, mücadele etmek isteyen insanlar karşımıza çıkabilir. Bizim onlara tatlı dille, nezâketle, zarafetle söz söylememiz ve esenlik dileyerek, selamet ve hidayet dileyerek, güzellikle onlardan ayrılmamız gerekiyor.”“Muhatap olduğumuz her bir kitle için ayrı ayrı, onların anlayacağı dilden birer…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 5. Ders – Müzzemmil Suresi (1-10)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın Adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”“Nüzul sırasına göre üçüncü sure olan Müzzemmil suresinde, Peygamber Efendimiz (sav)’e ve onun şahsında bütün mü’minlere manevî, batınî bir eğitim, bir ruh eğitimi veriliyor.”1 - Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)!2,3,4 - Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt, ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku.“Ayet-i kerimeler, Efendimiz (asm)’ın örtüsüne bürünüp istirahata çekildiği bir esnada nazil olmuş. İlk ayetteki ‘müzzemmil’ kelimesi, ‘örtünme’ manasına geldiği gibi ‘büyük bir yükü yüklenme’ manasına da geliyor.…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 4. Ders – Kalem Suresi (44-52)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın Adıyla...” “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.” “Müşriklerin baskılarından bunalan, bir zihin ve gönül yorgunluğu yaşayan Peygamber Efendimiz (sav)’e, Allah (cc), bu ayetlerle bir moral ve motivasyon desteği veriyor. Vahiy ve peygamber düşmanlarını neyin beklediğini muhteşem bir şekilde ifade ediyor:” 44 - Rasûlüm! Artık şu Kur’an’ı yalanlayanla beni başbaşa bırak! Yakında biz onları bilemeyecekleri, farkına varamayacakları yerden yavaş yavaş helâke sürükleyeceğiz. “Yeryüzündeki durumlarının hiç değişmeyeceğini düşünen, dünya üzerindeki baskılarının, zorbalıklarının hiç bitmeyeceğini zannedenler için deniyor ki: Onlar, bilmedikleri ve hiç bilemeyecekleri bir yerden, tahmin bile edemeyecekleri…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 3. Ders – Kalem Suresi (15-44)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın Adıyla...” “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”  15 - Ona âyetlerimiz okunduğunda: “Bunlar, öncekilerin masalları!” der, geçer. “Müşrikler, Mekke’de kurdukları düzenden bir gelir sağlıyor, menfaat elde ediyor, bu yüzden de düzenin sürüp gitmesini istiyorlardı. Yeni bir düzen teklif eden ve insanları insanca yaşamaya davet eden Peygamber Efendimiz (sav)’e ise ‘Bize masal okuma! Eski köye yeni âdet getirme! Kurulu düzenimizi bozma!’ manasındaki sözler söylüyorlardı.” “Bu sözleri söyleyerek vahyin teklif ettiği nizama karşı çıkanlar, her çağda olurlar. Şekilleri, formları, gerekçeleri, mazeretleri değişse de, psikolojileri hep aynı kalır.” 16 -…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 2. Ders – Kalem Suresi (1-16)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın Adıyla...” “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.” 1 - Nûn. Kaleme ve kalem ehlinin satır satır yazdıklarına yemin olsun ki: “İlk inen surede okumaktan bahsedilmişti. Onun hemen peşinden nazil olan bu surede ise kaleme ve kalem tutmaya atıfta bulunuluyor, yazmaktan bahsediliyor.” “Her çağda okumakla, yazmakla ve okuyup yazdıklarımızı insanlara ulaştırmakla mükellefiz.” “Tefsirelerde kalem’e verilen manalar:1 – Kader kalemi: Levh-i mahfûz’a, kader ilmini yazan meleklerin kalemleri.2 – Amel kalemi: Kulun amellerini yazan kirâmen kâtibîn’in kalemleri.3 – Vahiy kalemi: Kur’an-ı Kerim’i yazan vahiy kâtiplerinin kalemleri.4 – Bizim kalemlerimiz: İlim,…

Devamını Oku