Hanımeli

Hanımeli’nden en son haberler için tıklayın.

Câmiakademi Hanımeli;

Amacı fıtrata uygun yaşamak olan, önyargıları kırma konusunda kararlı; hanımın aile, toplum, cami için sahip olduğu önemi bilen ve bunun farkında genç hanımefendiler yetiştirmeyi gaye edinmiş bir yapıdır.

Hanımeli Instagram

Hanımeli Twitter

Hanımeli Facebook

Câmiakademi Hanımeli olarak toplumumuzda cami ve kadın arasındaki görünmez ve bir o kadar da kalın olan duvarı yıkmak öncelikli hedefimiz. Çünkü bu cahilliği dünya bir kez gördü ve tekrarlanmaması için Kur’an nasihat buyurdu. Neyden mi bahsediyoruz? Hazırlanın! Beytül Makdis’e gidiyoruz.

İmran, karısının çocuğunu mabede adadığını öğrendiğinde bu durumdan çok rahatsız olur ve kız çocukları olmasından çekinir; çünkü o dönemdeki geleneksel din anlayışında mabede, Allah’a ibadete sadece erkek çocukları adanmaktadır. İnsanlar üzerinde her zaman olduğu gibi yine toplumun, örfün, geleneklerin baskısı mevcuttur. İmran ise Hanne’nin kocası Hz Meryem’in babasıdır. Hanne: “Onu doğurunca, -Allah onun ne doğurduğunu bilip dururken- Rabbim! Ben onu kız doğurdum. Oysa erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu senin korumanı diliyorum, dedi” (Al-i İmran, 3/36)
Doğru; erkek kız gibi değildi çünkü o kız, Allah tarafından mabedde mihrabı yurt edinecek ve orada kaldığı süre zarfında Allah tarafından fevkalâde bir şekilde rızıklandırılacaktı. Nitekim Kur’ân, Hz. Zekeriyya’nın oraya her girişinde Hz. Meryem’in beraberinde güzel yiyecekler bulunduğunu şöyle anlatmaktadır: “Zekeriyya onun yanına mâbede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. ‘Meryem! Bu yiyecekleri nereden buluyorsun!?’ deyince de o ‘Bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir.’ derdi.” (Al-i İmran, 3/37)
Câmiakademi Hanımeli Koordinatörlüğümüz olarak caminin, ezberlerdeki gibi sadece namaz kılınıp Kur’an okunan, namaz kılındıktan sonra “koşarak” terk edilen yer olmadığını düşünüyoruz. Bunun değişip Peygamber Efendimiz’in(sav) inşa ettiği ilk mescid olan Mescid-i Nebevi gibi aynı zamanda bir üniversite, genç öğrencilerin eğitim yeri haline dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.
Öze döndüğümüzde, Mescid-i Nebevi’nin bir mescid olmanın yanında bünyesinde komutan, öğretmen, hakim, yönetici, müderris, imam yetiştiren ve dil öğreniminden hitabet, güzel ve etkili konuşma derslerine kadar birçok alanda sosyal ve kişisel gelişimi tamamlayıcı eğitimin gerçekleştirildiği bir kurum olduğunu görüyoruz. “Din eğitimi sadece Kur’an okumanın, namaz kılmanın öğretimi gibi sınırlı ve kısıtlı birşeydir” söyleminin İslam’la bağdaşmadığını biliyoruz ve özellikle üniversite camilerinin diğer camilerden farklı olması gerektiğine inanıyoruz.
Buradaki kardeşlerimiz mezun olduktan sonra bir şekilde kendi uzmanlık alanlarına göre toplumu şekillendirecekler. Câmiakademi Hanımeli; hanım kardeşlerimiz kendi bölümlerinden mezun olurken; çalıştıkları yerde, evlerinde, ailelerinde, yaşamlarının her alanında insanların hayatlarına bir parça dokunabilsinler diye bir üniversiteden daha mezun olmalarını amaçlamaktadır…

Bazı etkinliklerimizden kareler:

 

Paylaşmak Sünnettir:

BİR YORUM YAZIN