Yukarıya ''Doğru'' Bak!

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”Ebû Hureyre'nin (r.a) naklettiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:“Kendinizden aşağıda olanlara bakın, yukarıda olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın size verdiği nimetleri hor görmemeniz bakımından daha uygun olur.” (Müslim, Zühd, 9) “Hadis-i şerife yanlış bir bakış açısıyla, kötü bir niyetle yaklaşan birisi ‘Bu hadis toplumsal statükoyu korumaya çalışıyor. Zenginin hep zengin, fakirin hep fakir kaldığı bir sistem kurmaya çalışıyor.’ diyebilir fakat hadis-i şerifi Müslümanca okursak böyle anlayamayız. Çünkü biz biliriz ki bu sistem, ‘Ey halk! Siz işinize bakın, ben…

Devamını Oku

Ahlâklı Bilgi Edinmek

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”“Hz. Âdem’in yaratılış hadisesinde şeytan, bildiği bazı şeyleri, meselâ kendisinin ateşten yaratıldığı bilgisini ahlâksızca kullanmış ve böylece Allah’a isyan ederek ilâhî rahmetten kovulmuştu.” “Bilginin ahlâkı olmayınca bildiklerimiz bizi ahlâksız şeyler yapmaya götürebilir.” “Nemrut gibi nice zalimlerin zulümlerinin sebebi, bilgilerinin ahlâktan mahrum olmasıdır.” “Her türlü bilgimiz ahlâklı olmalı ve ruh kökü Allah’a dayanmalıdır. Ruh kökü Allah’a dayanmayan bilgi, insanın istikametini kaybetmesine sebep olabilir.” “Bir babanın çocuk yetiştirme bilgisi ahlâklı olur ve bu bilgiler Allah'a dayanırsa o baba çocuğunu güzel yetiştirir.” “Her çocuk,…

Devamını Oku

Zamanı Müslüman Kılmak

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”“Bir insanın çok ibadet etmesi, çok namaz kılması, çok oruç tutması o kişide İslâm’ın bir şahsiyet haline geldiğini göstermeye yetmez.” “Allah’ın ve Peygamberinin istediği toplum sadece çok ibadet eden bir toplum değildir. İslâm’ın insanda müesses bir nizâm halinde görünmesi gibi bir meselemiz de vardır.” “Kur’ân-ı Kerîm, kendisini anlayan insanda bir şahsiyet oluşmasını ister. Bu şahsiyet ibadetlerin artması değil, komple kulluk kalitesinin artmasıdır. Zaten kulluk ibadeti de kapsar.” “İslamî kimlik ve islâmî netlik oluşmadığı için Müslümanlar etkisiz kalabalıklar haline geldi.” “Kılınan…

Devamını Oku

Tek Kanatlı Bir Kuş

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”“Trafikte aniden gelişen olaylara vereceğimiz tepkilerle trafik bilgimiz test edilir. Allah Teâlâ da bazı anlık imtihanlarla bizim kulluk kalitemizi test eder. Korona sürecinde aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı da bunlardan biriydi, bir imtihandı, bir testti. Nerelerde eksiklerimizin olduğunu ve hocaların, âlimlerin bu toplumun mayasına neleri eksik kattığını gösterdi. Meselâ azla yetinmeyi bilmiyormuşuz. Tüm bunlardan dersler çıkarmamız ve kendimize gelmemiz gerekiyor.” “Az ise yetmez, çok ise bitmez zannetmek bir şuur kaybının alâmetidir. Bu yüzden her işimizde ve…

Devamını Oku

Güzel’e Güzelce Çağırmak

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”“Her firmanın bir kampanya düzenlediği bu Koronalı günlerde, biz de Cennete gitme kampanyası düzenleyemez miyiz? Eğer yapabilirsek, yani bu günleri Allah'ın dinini kalplere ulaştırmak için bir fırsat bilebilirsek, Korona bela olmaktan çıkar. Bir nimet olur âdeta.” “Bazı hastalıklar, bazı hastalıkları gidermek için verilir.” “Bir müesseseyi temsil eden, bir ürünü pazarlayan insanlar tatlı bir üslupla, güzel bir şekilde konuşurlar ve üstleri başları düzgündür. Temsil ettikleri müesseseyi veya pazarladıkları ürünü yanlış tanıtacak, lekeleyecek her türlü hâlden sakındıklarını görürüz onların. Biz…

Devamını Oku