İsrâ Suresi (23-39) Ayetleri Bağlamında Müslüman Cemiyetin Miracı

İSRÂ SÛRESİ;23 - Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara "öf" bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.24 - İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Ve şöyle de: "Ey Rabbim! Onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et."25 - Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.26 - Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma.27 - Çünkü (malını) saçıp savuranlar, şeytanların…

Devamını Oku

… VE ŞİMDİ EVİMİZE DÖNME ZAMANI!

İnsan, eşref-i mahlûkât, yani yaratılmışlar içerisinde maddi-manevi birçok yönü itibariyle en donanımlı ve kabiliyetli olan bir canlıdır. Allah(cc) bu mükerrem ve muhterem canlıyı yeryüzünün inşa, imar ve ihyası için halife sıfatıyla göndermiştir.     İnsanın bu halifelik sürecinde çok stratejik iki nokta adeta manevi karargâh/ev olarak belirlenmiştir. Birisi dünyanın merkezi olan ve insanın inşa ettiği Kabe, diğeri ise insanın merkezi olan ve bizzat Allah’ın inşa ettiği kalptir. Dünya ve ahiret saadetimiz ise adına “Beytullah-Allah’ın evi” denilen kâbe/mabed ve kalbin tam anlamıyla imar/ihya edilmesiyle mümkün olacaktır.    İnsanın diğer varlıklara nazaran özgül ağırlığını artıran ve onu “anlamlı” kılan en önemli unsur, onun maddi kimyası ile beraber,…

Devamını Oku