Câmiakademi Nedir ?

  Câmiakademi; Ruh, mana, usül ve gaye kökü Sevgili Peygamberimiz (sav)’in Mescid-i Nebevi’de inşa ettiği ve her biri birer yıldız olan güzide sahabeler yetiştirdiği “Ashab-ı Suffe” mefkûresine dayanan ve günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yorumlanarak uygulamaya konulan Cami Merkezli Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin adıdır.

  Tümüyle camiden doğup, camiden beslenip, camide uygulanan proje, 2012 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs Camii'nde Uzman İmam-Hatip Mehmet ATALAY ve üniversite öğrencileri tarafından projelendirilip uygulama alanına konulmuştur. Câmiakademi aynı zamanda yüksek lisans tezi olarak da çalışılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı proje envanterinde bulunan resmî bir cami gençlik çalışmasıdır.

  Câmiakademi öncelikle caminin/mabedin İslam’ın ilk müessesesi ve Müslümanların en kadim mektebi olduğu düşüncesinden hareketle, Üniversite kampüsü içerisinde cami, camia, akademi ve gençlik unsurlarının birlikteliği ile “Mabedin ve Mektebin Gölgesinde Bir Gençlik” ve “Çift Kanatlı Bir Gençlik” fikriyle ayrım yapmaksızın tüm gençlere gönül kapılarını açıyor.

  Gençler için kaçınılmaz olan eğitim-öğretim süreçlerinin yoğunlukları, başarma ve kazanma duygularının yorgunlukları, haz ve hız dünyasının yılgınlıklarından biran olsun uzaklaşıp dinginleşebileceği emin bir liman duygusu yaşatıyor Câmiakademi.

  Gençlerin en tabii heyecan ve sevinçlerini helal dairede teskin edebildiği, huzur ve güven içerisinde kendisini “Allah’ın evi”nde bilip hiç kimseye karşı hiçbir şekilde borçlu hissetmediği en güvenilir meskun mahaldir Câmiakademi.

  “Yeryüzü size mescid kılındı” şuurundan hareketle, cemaatteki saf duruşunu cemiyette de koruyan, kardeşinin derdiyle dertlenen ve onu çözmeden rahat uyuyamayan tek yürek bir cami gençliğini temsil ediyor Câmiakademi.

  İslam ahlakının tezahürü olan arı, duru ve doğru bir Müslümanlık tasavvurunun korunmasının gittikçe zorlaştığı seküler çağda, aklını ve kalbini renk, ırk, dil, coğrafya, sosyo-ekonomik statü, ideoloji ve düşünce ayrımından temizleyerek, önce bedene değil insana bakıp, yaratandan ötürü yaratılana muhabbet besleyen sâfî kalplerin şehridir Câmiakademi.

  Gençlere; yarının umudu ve tohumu olduklarını yüreklerinde hissettiren, bu dinamizm ve heyecanla kendini ilim, şuur, bilgi, hikmet, teknoloji, ahlak, sanat, estetik ve maneviyat ile donatmayı tavsiye eden, dünyanın gidişatından haberdar olmayı öğütleyen, makul, medeni, çalışkan ve irfanı hür bir genç olmaya davet eden mekteptir Câmiakademi.

  Bununla birlikte cami merkezli sohbetler, geziler, seminerler, ders çalışma ortamları, çeşitli sosyal proje ve teknik atölye çalışmalarıyla kişilik gelişimi ve kariyer süreçlerine olumlu katkılar sağlayan, ana kucağı ve baba ocağı kokusunu hissettiren yerdir Câmiakademi.

  Çabası, özgünlüğü, özgürlüğü ve birikimiyle; arınmak, durulmak ve doğrulmak için #öncecami #bencecami #yenidencami diyen iyi yetişmiş gençliği, devletinin ve milletinin öz değerlerine saygı duyarak ve tamamen kendi milli-manevi kodlarından aldığı güç ve vakar ile cami ve gençlik merkezli hizmetlerde ülke içinde ve dışında örneklik ve rehberlik yapmaya devam etmektedir.

    Câmiakademi 2012 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs Camii’nde başladığı kurumsal hizmetlerine 2020 Nisan ayı itibariyle son verip yine aynı tarihten itibaren tüm kurumsal ve özlük haklarını saklı tutarak, İstanbul Teknik Üniversitesi Abdülhakim Sancak Camii’nde gençlere yönelik cami merkezli danışmanlık ve eğitim hizmetlerine devam etmektedir.