Gençlik

Parçalan, Bölün, Yok Ol!

Okumak. Okuyabilmek. Yaradan Rabbimizin adıyla okuyabilmek. Okudukça ruhu bunalmakta ve can çekişmekte olan kardeşlerimizin, ruhlarının ve zihinlerinin nefes alabilmesine vesile olabilmek. Kendi ruhumuzu cahilliğin ve cehaletin bahtsız ikliminden kurtarabilmek. Ne büyük bir erdem değil mi?

Okumaktan, ama Yaradan Rabb’imizin adıyla okumaktan (Alak 1) bahsediyoruz. Çünkü biraz sonra değineceğimiz zihinleri köreltecek kadar tehlikeli, gözleri kör, kulakları sağırlaştıracak güce sahip, vatanları Hiroşima’ya çeviren gençleri uçsuz bucaksız sahralarda ölmeden ölüme mahkum eden kardeşi bile kardeşe düşürecek bu davranıştan, ideolojiden, histen, yaşam tarzından kurtulmak Yaradan Rabb’imizin adıyla okumakla mümkündür ancak.

Peki hak kapısını görebildiği halde insanları hakikatten mahrum bırakan şey nedir?

“İzm’ler idrakimize giydirilen deli gömlekleridir.” Cemil MERİÇ

İzmler, şucular, bucular, lı’lar, li’ler, falanlar, filanlar… istediğiniz kelimenin sonuna gerçekten bizimmiş gibi, istediğiniz sahiplik ekini getirip kategorilere ayrılabilirsiniz. Yalnız unutulmamalıdır ki tarih sahnesinden silinen bir çok medeniyet bir anda yok olmamış; önce bölünmüş sonra parçalanmış, sonra yok olmuş ya da yok edilmiştir.

Maalesef feryat eden her anneyle boşlukta yuvarlanan her evladın arasına bir izm girmiştir. Bu deli gömleği giyen her insan yada toplum ene’lere bölünme gafletine düşüp bir türlü biz olamamışlardır. Halbuki temelde aynı ham maddeden yaratılan insanlar kor ateşler içinde kalmışlardır.

Sizler de hatırlayacaksınız ki Peygamberimiz Medine İslam devletinin temellerinin atmadan önce birlik, beraberlik ve kardeşlik temelleri atmıştı. O biliyordu ki ayrılık içerisinde kurulan bir devletin ömrü uzun olmayacaktı. Zaten yüce Rabbimiz bize hep birlik olmayı emretmiştir.

Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. (Ali İmran 103)

Resim: mashable

Paylaşmak Sünnettir:

İlginizi Çekebilir

BİR YORUM YAZIN