Kur’an Atölyesi 12. Ders – Fâtiha Suresi 1. Ayet (Besmele)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”

“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”

“Fâtiha’nın ilk ayeti, birçok alime göre, besmeledir.”

Bismillâh diyen bir kişi, başladığı, niyet ettiği iş ile alakalı ‘konumunu’ bildirmektedir. Yani şöyle demektedir: Ben şu an Allah (cc) ile birlikteyim. Allah adına, Allah nâmına, Allah için bir iş yapıyorum. Allah’ın adını anarak başlıyorum. Ne yapıyorsam O’nun izniyle ve O’nun yardımıyla yapıyorum.”

“Bismillâh diyen kişi, Allah’ın yardımını istemektedir. Melekler de Allah adına o kişinin yardımına koşmaktadır.”

Ebû Hüreyre’nin -radıyallahu anh- naklettiğine göre, Allah Resûlü şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir / sonuçsuzdur.” (HM8697 İbn Hanbel, II, 360.)

“Cenâb-ı Hakk'ın Rahmân ismi, bütün insanları, bütün mahlukatı kuşatır. İman etmiş veya etmemiş, İslâm’ı yaşayan veya yaşamayan tüm insanlar bu ismin tecellisiyle yaşatılır, rızıklandırılır.”

“Besmeleyi çeken kişi ibadet ehli olsa da olmasa da, Allah (cc), Rahmân sıfatının tecellisiyle ona yardım eder.”

“Kişinin dış görünüşüne, zahirî hâline bakarak besmeleyi onun ağzına yakıştıramamazlık edemeyiz. Çünkü o kişinin besmelesi, zaman içinde onu ‘asıl mesele’ye götürebilir.”

Rahîm sıfatı ise, Allah Teâlâ’nın iman etmiş kullarına merhametidir. Ahirette onları cennetle rızıklandıracak olmasıdır.”

“Mü’min kişi, besmeleyi çektiğinde, kusurları yönüyle Rahmân sıfatına; iman edişi ve ibadetleri sebebiyle de Rahîm sıfatına sarılır.”

“Besmele çekmek, gayrimeşru bir işi meşrulaştırmaz.”

“Allah (cc); günaha, şerre, zulme niyetlenen insana ‘yardım’ etmez. Ancak azgınlığının ve dolayısıyla azabının artması için ona izin verir, mühlet verir.”

“Müslüman için mesele, besmele çekmekten ibaret değildir; besmelenin ruhu ile hareket etmek de meseleye dahildir.”

Kur’an Atölyesi

Sohbet Notları (8 Ocak 2021)

Yorumlar

Henüz hiç yorum yok. İlk yorumu yapmak ister misin?