SABIR

Sabır arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı; yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi. Terim anlamı ise nefsi İslam’ın uygun gördüğü şekilde birtakım şeylerden uzak tutmak anlamında kullanılmaktadır. Sabretmek güzel

Rahle-i Kur’an Derslerimize Bu Dönem de Devam Ediyoruz!

Rahle-i Kur’an derslerimizde bu dönem Hz. Yusuf’un ibret dolu hikayesinin ayrıntılı olarak anlatıldığı ve aynı zamanda hayatımıza ışık tutacak birtakım mesajların verildiği Ahsenü-l Kasas’ı (en güzel kıssa/hikaye) yani Yusuf Suresi’ni işleyeceğiz. Derslerimiz 7 haftalık bir

Nereden Başlamalı?

“Âyînesi işdir kişinin lâfa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i akl-ı eserinde” (Ziya Paşa) Bir gün Müslüman bir genç, camii çıkışı hoca efendinin önünü kesip, “Hocam size bir soru sormak için durdurdum yanlış anlamayın” diyerek başlar söze.