Tek Sayıların Gizemi

Sayılar doğayı, insanı ve evreni şekillendiren gücü sembolize etmek için kullanılır. Sayıların anlamı Maya, Mısır, Sümer ve Yunan uygarlıkları tarafından kullanılmıştır. Ancak biz hâk ve kesin olan, İslam dinine göre ele alacağız. İslam düşüncesinde vurgu,