Kur’an Atölyesi 9. Ders – Müddessir Suresi (24-31)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”“Bir önceki derste işlediğimiz ayet-i kerîmelerde, Mekke’nin en ‘zeki’ insanlarından biri olan Velîd bin Mugîre’nin iman ve inkâr arasında gidip gelme süreci anlatılmıştı. Ve en nihayetinde toplum baskısı, itibar kaygısı vb. sebeplerle nefsine yenik düşen, imandan nasiplenemeyen Velîd bin Mugîre, şöyle demişti:”24, 25 - «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»  “Bunun gibi her türlü savrulmadan uzak kalabilmek için şöyle dua edelim: Allah’ım, bize zekâlarımıza mukayyet olacak…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 8. Ders – Müddessir Suresi (7-25)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”7 - Rabbinin rızasına ermek için sabret.“Her eylemin bir istikâmeti olduğu gibi, sabrın da istikâmeti vardır, olmalıdır. ‘Bak ben sana sabrediyorum.’ kabilinden bir yaklaşım doğru değildir. Sabreden kişi; Allah için sabretmeli, sözünü ve yüzünü ekşitmemeli, sabrını birilerine göstermeye çalışmamalıdır.”“Efendimiz (asm)’ın ve mü’minlerin sabrı kuvvetlensin diye, onların sabrını zorlamakta olanların âkıbetleri bildirilecek ayet-i kerîmelerde:”8 - O Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya,9 - İşte o gün zorlu bir gündür.10 - Kâfirler için (hiç de) kolay değildir.“Her gün Müslümanların…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 7. Ders – Müddessir Suresi (1-7)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”Kur’ân-ı Kerîm nâzil olmaya başladıktan kısa bir süre sonra, bir süreliğine vahiy kesilmiş ve Efendimiz (asm), üzüntü ve sıkıntı içerisinde bir dönem geçirmişti. Bu dönemin sona erişini ve vahyin tekrar gelmeye başlamasını bizzat kendisi şöyle anlatıyor:“Bir gün giderken, âniden, gökyüzünde bir ses işittim. Başımı kaldırıp baktığımda Hîra’da bana gelen Meleği (Cebrâil) yerle gök arasında bir kürsü üzerinde oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Evime dönüp, ‘Beni örtünüz, beni örtünüz.’ dedim. Bunun üzerine Yüce Allah şu âyeti indirdi:Ey…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 6. Ders – Müzzemmil Suresi (10-20)

 “Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”10 - Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.“Müşriklerin, zalimlerin, gafillerin ve cahillerin her türlü tahrik ve tazyiklerine karşı Efendimiz (asm)’ın nasıl davranması gerektiğini bildiren bu ayet, bizim için de vazgeçilmez bir esastır.”“İslam’ı anlama ve anlatma yolunda yürürken bizimle tartışmak, mücadele etmek isteyen insanlar karşımıza çıkabilir. Bizim onlara tatlı dille, nezâketle, zarafetle söz söylememiz ve esenlik dileyerek, selamet ve hidayet dileyerek, güzellikle onlardan ayrılmamız gerekiyor.”“Muhatap olduğumuz her bir kitle için ayrı ayrı, onların anlayacağı dilden…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 5. Ders – Müzzemmil Suresi (1-10)

 “Rahmân ve Rahîm Allah’ın Adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”“Nüzul sırasına göre üçüncü sure olan Müzzemmil suresinde, Peygamber Efendimiz (sav)’e ve onun şahsında bütün mü’minlere manevî, batınî bir eğitim, bir ruh eğitimi veriliyor.”1 - Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)!2,3,4 - Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt, ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku.“Ayet-i kerimeler, Efendimiz (asm)’ın örtüsüne bürünüp istirahata çekildiği bir esnada nazil olmuş. İlk ayetteki ‘müzzemmil’ kelimesi, ‘örtünme’ manasına geldiği gibi ‘büyük bir yükü yüklenme’ manasına da…

Devamını Oku