IX. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumunda Câmiakademi

    İnsan, yerdeki ve göklerdeki canlı-cansız tüm varlıkların, kendisine hizmet için yaratıldığı, fıtratı itibariyle kendisinden başka tüm varlıklardan daha üstün olduğu açıkça bilinen mükerrem bir varlıktır. Yaratılışı itibariyle üstün vasıflarla donatılan ve yeryüzünün imar ve ihyâsıyla sorumlu tutulan insanın, kendisinden beklenen en önemli vazifesi sadece Rabb’ine kulluk etmesidir. Yaratılış sürecinin çok özel olduğu belirtilen insanın, yaşatılış sürecinin tesadüflere bırakılması ve hoyratça bir hayata terkedilmesi asla düşünülemez.

    Milletler içerisinde bazı farklılıklar olmakla beraber, İslam toplumunun tarih kültür ve medeniyet hafızasının en net okunabildiği zamanlar, tüm yönleriyle en güçlü oldukları dönemler olmuştur. Yine medeniyet geçmişimizin en bariz sergilendiği mekanlar hiç şüphesiz camiler, üniversiteler, kütüphaneler ve cemiyete hizmete matuf inşa edilen diğer toplumsal mekanlar olmuştur. 

    Bu çalışmada kadim medeniyetimizin sembollerinden belki de en önemli iki mekânı olan cami ve üniversite bağlamında, kampüs camiinde ortaya konulan hizmetlerde, üniversite gençliğinin zihnine ve gönlüne tarihimizdeki cami kültür ve medeniyetimizin aydınlık sayfalarını nasıl gösterebiliriz konusu sunulmaya çalışılacaktır. Bu sunumda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs Camii’nde yaklaşık yedi yıldır devam eden cami merkezli gençlik çalışmalarını referans alarak, ortaya konulan hizmetler üzerinden, cami kültür ve medeniyetimizin gençlere tanıtılması fikir ve sürecini anlama çabası ortaya konulacaktır. 

Kampüs Camii’nde gençlere yönelik yürütülen sosyo-kültürel, manevî, ilmî, sanatsal, sportif, akademik ve teknik anlamdaki çalışmaların temel esprisi, özellikle ciddi zihinsel, kavramsal ve ahlaki savrulmalar yaşadığımız çağımızda, camiyi gençler için her anlamda emin bir sığınak ve barınağa dönüştürerek onları orada emniyet ve selamete alabilmektir. Bununla birlikte bu çalışmada; üniversite gençliğinin, geçmişle gelecek arasında kurmaya çalıştığı kültür ve medeniyet köprüsünün inşasında, Kampüs Camii’nin fizik mekân ve imkanlarının geçmişte olduğu gibi bugün de nasıl şantiye ve atölyelere dönüştürüldüğü örnek uygulamalarla anlatılacaktır.

Anahtar kelimeler: Cami, Kampüs, Gençlik, Kültür, Medeniyet.

Mehmet ATALAY

Yorumlar

Henüz hiç yorum yok. İlk yorumu yapmak ister misin?