“Olma”nın Tek Çaresi; İlim Talebesi Olmak

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”

 

“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”


"Doğum ile başlayan, ölüm ânına doğru giden, inişleri ve çıkışları olan bir ömür çizgimiz var. Bu çizginin üzerinde, doğum ve ölüm noktalarıyla beraber bir de oluş noktamız, oluş serüvenimiz var. Doğuş noktamız, bu oluş noktasından biraz daha geride. Yani dünyaya ‘olmuş’ olarak gelmiyoruz. Bununla birlikte bazı insanlar, ömürleri boyunca beslendikleri kaynaklar ile kendilerini oldura oldura, olgunlaşa olgunlaşa yaşıyorlar ve olmuş olarak ölüm noktasına varıyorlar. Bu doğuş, oluş ve ölüş sürecimizde en önemli besin kaynağımız ve en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ilimdir."

 

“İlim talebesi olmak bizim en büyük derdimiz, hasretimiz, heyecanımız olmalı. Dünya hayatından ahiret hayatına giden yolda hedefimiz, hevesimiz ilim talebesi olarak yaşamak ve yaşlanmak olmalı.”

 

İlim diyerek kastettiğimiz şey sadece ayet, hadis, kelam, akaid vb. okumak değildir. Matematik, fizik, coğrafya, tarih vs. insanı Allah’la buluşturan, insanla Allah, insanla insan ve insanla dünya arasındaki köprüleri kuran her türlü bilgi, ilme dahildir.”

 

*

 

İlim talebesi olma yolunda insana azık olacak şeyler:

 

1 – Sabır

 

“Olma yolunda düşmek de vardır kalkmak da, yerilmek de vardır sevilmek de…”

 

“İşlenecek demir, katılaşmadan önce ve tam tavındayken dövülmeli, her yeri iyice çekiçlenmelidir. İnsanın da tam tavındayken, gençlik döneminde ilim çekiciyle dövülmesi gerekir. Cennetin kapılarından girebilecek bir hâle gelmemiz için aklımız, kalbimiz, ruhumuz, nefsimiz vs. bütün yönlerimiz ilimle yontulmalıdır. Bu yontulma aşamasında bizim yegane yoldaşımız sabırdır. Sabah sabır, akşam sabır...”

 

 

2 – İhlas

 

“İhlasımız yoksa, niyetimiz temiz değilse, gayemiz Allah rızasından başka şeylerse aldığımız bilgiler bizi oldurmak yerine öldürebilir.”

 

“De ki: Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir.” (En’âm, 162)

 

“Âlimlerle tartışıp boy ölçüşmek, cahillerle münakaşa edip onları susturmak veya halkın dikkatini kendine çekmek için ilim tahsil eden kişiyi Allah cehennemine atacaktır.” (Timizî, İlm, 6.)

 

 

3 – Amel

 

“Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. İlim tomurcuk vermelidir. Kalbimi olduran ilim; elimi, dilimi, gözümü, kulağımı vs. bütün azalarımı oldurmalı.”

 

“İlim öğrenip de bu ilimle salih ameller ortaya koymamak, bir fabrika kurup orada hiçbir şey üretmemek gibi garip bir durumdur.”

 

“Aldığım ilim; sokakta, çarşıda vs. beni farklı kılmalı, davranış ve tepkilerimde bir farklılık oluşturmalıdır.”

 

4 – Zaman Ayırmak

 

“İlim öğrenmek, boş zamanlarda yapılacak bir iş değildir. İlme gerçekten zaman ayırmak, zamanı ‘olmak’ için seferber etmek gerekir.”

 

“Uzun ve tenha bir yolda yürüyen insanın yolunu kesenler veya ona pusu kuranlar olabilir. İlim yolunda da karşımıza çıkan bazı insanlar, bizi bu yoldan alıkoymak, zamanımızı ve hevesimizi çalmak isteyebilir. Bunlarla nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmemiz, basiret ve feraset sahibi olmamız gerekir.”

 

“Evimizde oturarak, ana kucağından ayrılmadan ilim tahsil etmemiz mümkün olmayabilir. İlmin bedeli, ilim için yolculuk (rıhle) yapmaktır. Arınmak için, durulmak için, doğrulmak için ayağa kalkmamız, ilmin ayağına gitmemiz ve hikmeti kaynağından almamız gerekebilir.”

 

“Damat geline bir iltifat, hürmet ile yüz görümlüğü hediyesi verir, onun gönlünü alır, sevindirir. Sonra o iki insan, hem dünyada hem ahirette birbirlerine eş olurlar. Aynı bunun gibi, ilim de yüz görümlüğü ister. Siz ona küçük bir iltifat eder, hürmet edersiniz, zaman ve emek verirsiniz, o da size dünyayı ve ahireti verir.”

 

5 – İç ve Dış Denetim

 

“Aldığımız ilim, senkronize bir şekilde, hem iç hem de dış parazitlerimizi temizlemeli.”

 

6 – Arkadaş, İş, Eş ve Aş Seçimi

 

“Seçtiğim arkadaş, seçtiğim iş, eş ve aş ilim talebesi olma yolunda bana engel olmamalı.”

 

*

 

“İlim yolculuğumuzun sonucu: Mevcut şartların İslam’ına göre değil, mevcut İslam’ın şartlarına göre yaşamak.

 

“Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet Suresi, 33)

 

“Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini uygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.” (Muhammed Suresi, 7)

 

“Öğrendiğimiz ilimleri insanlara sunarken kolaylaştırıcı olmalıyız. Bu ilimlerin anlaşılabilir ve yaşanabilir şeyler olduğunu göstermeliyiz.”

 

“Bir gün Mescid-i Nebevi’de bir grup sahabe, tesbih ve duayla, diğer bir grup sahabe de ilimle meşguldü. Ashabın bu durumunu gören Peygamberimiz (sav), şöyle buyurdu: “Her iki grup da hayırlı bir işle meşguller. Bir kısmı Allah’a dua ediyor ve O’ndan bir şey istiyorlar. Allah, onlara dilerse verir, dilerse vermez. Diğerleri ise ilim tahsil ediyorlar ve bilmeyen kimselere ilim öğretiyorlar. İşte bunların yaptığı daha faziletlidir.” Allah Resulü (sav), ilim tahsil eden sahabeyi sadece bu şekilde övmekle kalmadı. “Şüphe yok ki, ben de bir öğretmen, bir öğretici olarak gönderildim” buyurarak onların yanına oturdu.” (Dârimî, Mukaddime, 32.)

 

“Anlama çabası, istemekten daha zor ve daha üstündür.”

 

“Velhasıl kelam, eğer olmaya talip isek öncelikle ilim çekicinde sabırla yontulup, zaman ayırıp, ihlasla amel işleyen ilim talebesi olmamız gerek.”


İhyâ Sohbetleri

Sohbet Notları (23 Ağustos 2020)


Yorumlar

  • Bir hocamız demişti ki"muhabbetin kantarı fedakârlıktır"yani bir şeyi sevdiginizin kanıtı o şey için ne kadar fedakârlık yaptığığınıza bağlıdır,kaldı ki sevenin fedakârlık yapmak için özel bir çabası da yoktur,bu kendiliğinden oluverir.Muhabbet öylesine kuvvetli bir duygudur ki,insan mahbubu için azami derecede ve seve seve fedakarlık yapar.Bunu fedakarlık da görmez,diliyorum ki kalplerimiz ilme talip olsun ve böylece ömrümüzün bir kıymeti olsun