Kur’an Atölyesi 16. Ders – Tekvir Suresi (1-14)

“Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla...”

“Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”

“O günkü müşrik toplumun zihinlerinde kıyamet, mahşer ve ahiret konularıyla alakalı ciddi boşluklar var. Bu boşluklar sebebiyle de her türlü davranışı kendilerine mübah görüyor, hesaba çekilmeyeceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, peygamberliğin mahiyeti, vahyin ve Kur’an-ı Kerim’in mahiyeti konularında da zihinler ‘tefrik’ edilmiş, paramparça olmuş durumda. Tekvir suresi ile bu noktalardaki boşluklar dolduruluyor, zihinler tedavi ediliyor.”

Rasûlüllah (s.a.s), bu sure hakkında şöyle buyurmuştur: “Kıyâmet gününe aynen gözleriyle görür gibi bakmak isteyen Tekvîr, İnfitâr ve İnşikak sûrelerini okusun.” (Tirmizî, Tefsiru’l-Kur’an 74)

1 - Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman,

2 - Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman,

3 - Dağlar yerlerinden sökülüp yürütüldüğü zaman,

“İnsanlar, bazı şeylerin yok olup gideceğine hiçbir ihtimal vermiyorlar, kendi saltanatlarının bir gün biteceğini hiç düşünmüyorlardı. ‘Bu düzen böyle gidecek, her şey bizim hakimiyetimiz altında kalacak’ diyorlardı. Allah Teâlâ, onlara diyor ki âdeta: Bırakın sizin düzeninizi, güneşi bile yok edeceğiz vakti gelince.”

“Her varlığın bir ‘var ediliş programı’ olduğu gibi, kendine has bir ‘yok ediliş programı’ da var.”

“Dağlar, yerlerinden söküldüğünde, kökleriyle ve sabiteleriyle bağları koparıldığında onların kıyameti kopuyor. Buna benzer şekilde; insanlar, toplumlar ve devletler de, kendilerini yaşatan sabitelerle, yaratılış sebepleriyle ve fıtratlarıyla alakalarını kopardıklarında kıyametleri kopmaya başlıyor.”

4 - Doğurması yaklaşmış gebe develer başıboş bırakıldığı zaman,

“On aylık gebe olup doğurmak üzere olan develer, o toplum için çok kıymetli, paha biçilmez bir meta idi. Kıyamet günü öyle dehşetli bir hâl olacak ki, insanın böyle develeri dahi olsa onları bırakıp kendisini kurtarma telaşına düşecek. O gün herkes, en kıymetlilerinden vazgeçecek.”

“Vazgeçilmez olarak gördüğümüz, gereğinden fazla kıymet verdiğimiz şeyler, kıyametimiz olabilir.”

5 - Vahşi hayvanlar bir araya getirildiği zaman,

6 - Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman,

*

“Her kıyamet, yeni bir kıyamın öncüsüdür.”

Buradan itibaren kıyametten sonraki kıyam, yani ahiret âlemi anlatılıyor:

7 - Nefisler bedenleriyle ve amelleriyle eşleştirildiği zaman,

8 - Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman:

9 - Günahı neydi de öldürüldü?

10 - Amel defterleri açıldığı zaman,

11 - Gök sıyrılıp alındığı zaman,

“Göğün sıyrılıp alınması ifadesi, maddî anlamda gökyüzünün yok edilmesi manasıyla birlikte şu manaya da geliyor: İnsanın gözünün önündeki engeller kaldırılacak, gayb perdesi açılacak. Artık gayb âlemini görebileceğiz. Cenneti, cehennemi, melekleri vs. bu dünyadaki fizikî yapımızla göremeyeceğimiz, duyamayacağımız, idrak edemeyeceğimiz şeyleri görebilir hâle geleceğiz. Ahiret âlemine uygun bir şekilde, cennete uygun bir mahiyette yeniden yaratılacağız.”

12 - Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman,

13 - Cennet mü’minlere yaklaştırıldığı zaman,

14 - İşte o zaman… Her insan, kendisi için neler hazırlamış olduğunu bilecektir.

“Kendi geleceği için, ahireti için kim ne hazırlamışsa amel defterinde onu görecek. Bu hazırladıkları, kişinin ya ahiretini kurtaracak ya da kıyameti olacak.”

Kur'an Atölyesi (26 Mart 2021)

Sohbet Notları

Yorumlar

  • Çok güzel bir yazı.Çok dokunaklı,güzel.Umarım ki Rabbim bu depremzedelere baş sağlığı ve huzur versin hepimize(Tüm Türk Halkına)güzel günler yaşatmayı eylesin,huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ömür nasip eylesin.Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.🥹😔😖😭🤧🤧💀❤️‍🩹❤️‍🩹💐⚰️⚰️⚰️