Kur’an Atölyesi 17. Ders – Tekvir Suresi (15-29)

“Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”“En son işlediğimiz ayet-i kerimede, hem münkirler için hem de mü’minler için çok büyük bir haber verilmiş, her iki tarafın da bu dünyada yaptıklarını ahirette hazır bulacakları bildirilerek insanlar uyarılmıştı. Şimdi de kalplerine inkârı yerleştirmiş olan, sadece gördüğüne inanan inkarcılara gözleri önündeki gök âlemi delil olarak gösteriliyor:”15 - Yemin ederim o geri kalıp gizlenenlere,16 - Akıp gidenlere, dönüp saklananlara,17 - Geçmeye başladığı zaman geceye,18 - Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha ki:“Allah Teâlâ; yıldızların gün ışığında gizlenişi,…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 16. Ders – Tekvir Suresi (1-14)

“Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”“O günkü müşrik toplumun zihinlerinde kıyamet, mahşer ve ahiret konularıyla alakalı ciddi boşluklar var. Bu boşluklar sebebiyle de her türlü davranışı kendilerine mübah görüyor, hesaba çekilmeyeceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, peygamberliğin mahiyeti, vahyin ve Kur’an-ı Kerim’in mahiyeti konularında da zihinler ‘tefrik’ edilmiş, paramparça olmuş durumda. Tekvir suresi ile bu noktalardaki boşluklar dolduruluyor, zihinler tedavi ediliyor.”Rasûlüllah (s.a.s), bu sure hakkında şöyle buyurmuştur: “Kıyâmet gününe aynen gözleriyle görür gibi bakmak isteyen Tekvîr, İnfitâr ve İnşikak sûrelerini okusun.” (Tirmizî, Tefsiru’l-Kur’an 74)1 -…

Devamını Oku