Aile ve Modern Çağın Problemleri

Sanayi devrimiyle birlikte hızlı bir değişim sürecine giren dünya, ardından gelen teknoloji ve bilgi devrimleriyle insanlığın hayal ettiği birçok şeyleri gerçekleştirmiştir. Ancak bu süreçte elde edilen kazanımlar kadar kaybedilen değerler de dikkat çekicidir.Yüce Allah (c.c.) varlıklar arasında insanı merkeze koymuş ve diğer bütün mahlukatın insanın emrine amade kılındığını belirtmiştir (Hac, 22/65). Bu sebeple biz de modern çağın problemlerini irdelerken insanı merkeze alacak ve bu çerçevede ortaya çıkan problemleri ve çözüm yollarını ele almaya çalışacağız. Aslında bu problemlerin temelinde yine insanın bizzat kendisinin bulunması büyük bir çelişkiyi barındırmaktadır. Şu ayet bize bu durumu açıklamaktadır; “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada…

Devamını Oku

Arzu ve İsteklerin Yönetimi

Her insanın günlük hayatında zorunlu olarak yapılacak işler ve harcanacak zaman vardır. Her insanın aynı zamanda zorunlu işlerden kalan zamanı mutlaka vardır. özellikle elektronik cihazların artması sonucu birçok işi evde veya işte makinaların yapmasıyla her insanın hayatında az yada çok fazla zaman kullanma imkanları ortaya çıkmıştır. İşte bu çok değerli ve önemli olan zamanı her insanın iyi, verimli yönetmesi, güzel şeylerle değerlendirmesi kişinin yaşamındaki yaşam kalitesini ve aynı zamanda geleceğini belirler. İnsanlar ellerindeki zamanı yönetirken çoğunlukla arzu ve isteklerinin etkisinde kalarak günlük davranışlarını oluştururlar.   İçsel bir duygu olarak kişiyi motive eden, harekete yönlendiren, ilerlemesini sağlayan hislere arzu, içsel arzuların yoğunlaşması…

Devamını Oku

Camilerin İmarı ve Camiden Yükselen Kurtuluş Çağrısı!

Başkanlığımızca her sene Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası birçok açıdan önem taşıyor. Bu hafta vesilesi ile camilerimizi maddeten ve manen imar etmeye odaklanıyor, Allah Teâlâ’nın övdüğü kullarından olabilme noktasında cami ve din görevlilerimizin önemini hatırlama fırsatı buluyoruz. Bu hafta bize hizmetlerimizi daha kaliteli ve etkin hale getirmek için bir şuur tazelenmesi sağladığı kadar cehd-ü gayretimizi artırma fırsatı da sunuyor. Bu vesile ile dünyaya gönderiliş gayemizin bir parçası olarak uhdemize bırakılan yeryüzünü imar görevini, farklı perspektiflerden değerlendirme imkânı bulmuş oluyoruz.    Bu haftada cami ve mescidlerin imarını değerlendirirken yeryüzünün imarı ile caminin imarı arasında bağlantı kurarak işe başlamak…

Devamını Oku

İnsanı Tanımanın Üç Yolu

Hazret-i Ömer (R.a.)’in halifeliği döneminde demişler ki, “Yâ Emîra’l Mü’minîn! Ey Mü’minlerin Emîri! Camiide/mescidde bir kısım adamlar gördük ki, çok takva/muttakî, Allah’tan korkan insanlardı…”Hz. Ömer, kendisine bu sözü söyleyenlere hemen oracıkta üç soru sormuş:“O mescidde gördüğünüz ve bana ‘takva insanlar’ diye şehâdette bulunduğunuz insanlarla alışveriş yaptınız mı?”“Yapmadık” demişler.“Onlarla yolculuk yaptınız mı?”“Hayır, Yapmadık”…“Peki, onlarla komşuluk/arkadaşlık yaptınız mı?” Diye sormuş.“Hayır, yapmadık” diye cevap vermişler.“Hâ öyle mi? Demek siz onları mescidde boyunlarını sallarken gördünüz. Dikkat edin! Takvâ, boyun sallamakta değildir” diye onları uyarmış.Yine Hazret-i Ömer (R.a.)’e atfen anlatılan bir rivâyette  -kimi kaynaklarda hadis-i şerif olarak geçer- şöyle buyurulur:“Bir kişinin namazı ve orucu sizi…

Devamını Oku

Cami ve Hayat

    Bir düşüncenin veya fikrin varlık ve hayat bulabilmesi insan, zaman ve mekânın müşterek rol üstlenmesiyle mümkündür. Buna göre, bir müminin hayat serüvenindeki en değerli hazinesi olan vahiy; “Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik” (Bakara, 2/151) ayetiyle tescil edilen Hz. Peygamber’in (s.a.s.) şahsında vücut bulmuş, insanlığın huzur çağı asrısaadetle anlam kazanmış ve tarihe mührünü vuran mescitlerle bugüne uzanmıştır. Bu açıdan, söz konusu silsilenin nihai noktası olması hasebiyle iman başta olmak üzere varlık, kulluk, gaye, değer ve ahlak ekseninde çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Nitekim…

Devamını Oku