Zamanın Kıy(a)meti Bizim Elimizde

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...” “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.” “Bize verilen bir zaman diliminin kıymetini bilmezsek, onun kıyametini koparmış oluruz.” Zamanlarımızı beş çukura gömerek israf ederiz: 1 – Bilgisizlik Çukuru “Bilgisizlik yüzünden israf ettiğimiz, verimli kullanamadığımız zamanlar, bilgisizlik çukuruna gömdüğümüz zamanlardır.” “Hem zaman hakkında hem de zamanımızı dolduran şeyler hakkında sağlıklı ve yeterli bilgiye sahip olmalıyız ki vaktimizi bilgisizlik çukuruna gömerek mahvetmeyelim.” “Zaman gibi bir servetimiz var ve biz onu nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Ne büyük bir bilgisizlik değil mi?” “Allah konusundaki bilgisizliğimiz ise en vahim bilgisizliklerden biridir. Allah’ın verdiği bilgilerle uzaya…

Devamını Oku

Hz. İbrahim Örnekliğinde İmtihan Bileşenlerimiz

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...” “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.” “Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde Hz. İbrahim (aleyhisselâm)’ın yaşadığı imtihanlar anlatılır bize. Onun bu imtihanlar karşısında ortaya koyduğu duruş, bize örnek olacak ve yolumuzu aydınlatacak bir duruştur.” “Hayatları boyunca peygamberlere dert geldikçe ders verilmiş, ders geldikçe de dert verilmiş.” 1. İmtihan Bileşenimiz: Kalbi selim bir insan olmak “İnkâr, küfür ve şirk gibi itikadî sapmalardan temizlenmiş; kibir, gurur, riya, cimrilik, haset ve kin gibi ahlakî hastalıklardan arındırılmış bir kalp, ‘selim bir kalp’dir. Hz. İbrahim (as) da kalbi selim bir insandı.” “ O, tertemiz…

Devamını Oku

Ramazan’dan Sonra Ramazan’da Kalabilmek

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”“Kur’ân-ı Kerîm’de ‘Umulur ki korunursunuz, umulur ki sakınırsınız, umulur ki düzelirsiniz, umulur ki takvâya kavuşursunuz…’ manalarına gelen ifadelerle ramazan ayının öneminden bahsedilmiştir.” RAMAZAN NEDEN ON BİR AYIN SULTANIDIR? “Âlemlerin Sultanı olan Allah Teâlâ’nın, peygamberlerin sultanı olan Efendimiz’e, sözlerin sultanı olan Kur’ân-ı Kerîm’i indirdiği ay, ayların sultanıdır.” “Sultanlık; Allah’ın zâtından onun kelâmına, kelâmından Resûlüne ve tüm bunlardan da ramazana sirayet etmiştir. Eğer biz gönül kapılarımızı bu sultanlara kapatmazsak onlar bizi de sultan edecektir.” “Kur’ân’ın âyetlerinin bizim âdetlerimizi değiştirmesine müsaade edelim ki…

Devamını Oku

Bu Sorular Kesin Çıkar!

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”“Bu çağın insanına katkıda bulunmak, yardım etmek için ayetlerin ve hadislerin bizi, İslam’ın ve Müslümanların lehine ‘kullanmasına’ fırsat vermemiz gerekiyor.”“Hadislerin ve ayetlerin bizi kullanmasına müsaade etmemiz hâlinde, kendimizin ve dünyanın Müslümanlaşması yolunda mesafe katetmemiz mümkün olabilir.”Ebû Berze el-Eslemî’nin (r.a) naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:“Hiçbir kul, kıyâmet günü şu beş şeyden hesâba çekilmeden bir adım dahî atamaz:- Ömrünü nerede tükettiğinden,- İlmini nerede kullandığı ve onunla ne ameller işlediğinden,- Malını nereden kazandığından,- Malını nereye harcadığından ve- Vücudunu…

Devamını Oku

Yukarıya ''Doğru'' Bak!

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”Ebû Hureyre'nin (r.a) naklettiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:“Kendinizden aşağıda olanlara bakın, yukarıda olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın size verdiği nimetleri hor görmemeniz bakımından daha uygun olur.” (Müslim, Zühd, 9) “Hadis-i şerife yanlış bir bakış açısıyla, kötü bir niyetle yaklaşan birisi ‘Bu hadis toplumsal statükoyu korumaya çalışıyor. Zenginin hep zengin, fakirin hep fakir kaldığı bir sistem kurmaya çalışıyor.’ diyebilir fakat hadis-i şerifi Müslümanca okursak böyle anlayamayız. Çünkü biz biliriz ki bu sistem, ‘Ey halk! Siz işinize bakın, ben…

Devamını Oku