Kur’an Atölyesi 8. Ders – Müddessir Suresi (7-25)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”7 - Rabbinin rızasına ermek için sabret.“Her eylemin bir istikâmeti olduğu gibi, sabrın da istikâmeti vardır, olmalıdır. ‘Bak ben sana sabrediyorum.’ kabilinden bir yaklaşım doğru değildir. Sabreden kişi; Allah için sabretmeli, sözünü ve yüzünü ekşitmemeli, sabrını birilerine göstermeye çalışmamalıdır.”“Efendimiz (asm)’ın ve mü’minlerin sabrı kuvvetlensin diye, onların sabrını zorlamakta olanların âkıbetleri bildirilecek ayet-i kerîmelerde:”8 - O Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya,9 - İşte o gün zorlu bir gündür.10 - Kâfirler için (hiç de) kolay değildir.“Her gün Müslümanların başına…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 7. Ders – Müddessir Suresi (1-7)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”Kur’ân-ı Kerîm nâzil olmaya başladıktan kısa bir süre sonra, bir süreliğine vahiy kesilmiş ve Efendimiz (asm), üzüntü ve sıkıntı içerisinde bir dönem geçirmişti. Bu dönemin sona erişini ve vahyin tekrar gelmeye başlamasını bizzat kendisi şöyle anlatıyor:“Bir gün giderken, âniden, gökyüzünde bir ses işittim. Başımı kaldırıp baktığımda Hîra’da bana gelen Meleği (Cebrâil) yerle gök arasında bir kürsü üzerinde oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Evime dönüp, ‘Beni örtünüz, beni örtünüz.’ dedim. Bunun üzerine Yüce Allah şu âyeti indirdi:Ey elbisesine…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 6. Ders – Müzzemmil Suresi (10-20)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”10 - Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.“Müşriklerin, zalimlerin, gafillerin ve cahillerin her türlü tahrik ve tazyiklerine karşı Efendimiz (asm)’ın nasıl davranması gerektiğini bildiren bu ayet, bizim için de vazgeçilmez bir esastır.”“İslam’ı anlama ve anlatma yolunda yürürken bizimle tartışmak, mücadele etmek isteyen insanlar karşımıza çıkabilir. Bizim onlara tatlı dille, nezâketle, zarafetle söz söylememiz ve esenlik dileyerek, selamet ve hidayet dileyerek, güzellikle onlardan ayrılmamız gerekiyor.”“Muhatap olduğumuz her bir kitle için ayrı ayrı, onların anlayacağı dilden birer…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 5. Ders – Müzzemmil Suresi (1-10)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın Adıyla...”“Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.”“Nüzul sırasına göre üçüncü sure olan Müzzemmil suresinde, Peygamber Efendimiz (sav)’e ve onun şahsında bütün mü’minlere manevî, batınî bir eğitim, bir ruh eğitimi veriliyor.”1 - Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)!2,3,4 - Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt, ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku.“Ayet-i kerimeler, Efendimiz (asm)’ın örtüsüne bürünüp istirahata çekildiği bir esnada nazil olmuş. İlk ayetteki ‘müzzemmil’ kelimesi, ‘örtünme’ manasına geldiği gibi ‘büyük bir yükü yüklenme’ manasına da geliyor.…

Devamını Oku

Kur’an Atölyesi 4. Ders – Kalem Suresi (44-52)

“Rahmân ve Rahîm Allah’ın Adıyla...” “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.” “Müşriklerin baskılarından bunalan, bir zihin ve gönül yorgunluğu yaşayan Peygamber Efendimiz (sav)’e, Allah (cc), bu ayetlerle bir moral ve motivasyon desteği veriyor. Vahiy ve peygamber düşmanlarını neyin beklediğini muhteşem bir şekilde ifade ediyor:” 44 - Rasûlüm! Artık şu Kur’an’ı yalanlayanla beni başbaşa bırak! Yakında biz onları bilemeyecekleri, farkına varamayacakları yerden yavaş yavaş helâke sürükleyeceğiz. “Yeryüzündeki durumlarının hiç değişmeyeceğini düşünen, dünya üzerindeki baskılarının, zorbalıklarının hiç bitmeyeceğini zannedenler için deniyor ki: Onlar, bilmedikleri ve hiç bilemeyecekleri bir yerden, tahmin bile edemeyecekleri…

Devamını Oku